close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 września 2017

  Przedmiot przetargu - samochód marki VOLVO XC 90 3.2 238CV AWD 5P, benzyna, przebieg 122 789 km, rok produkcji 2009 (pierwsza rejestracja 2010), skrzynia biegów automatyczna, kolor niebieski. Cena wywoławcza: 35 000 reali brazylijskich

  OGŁOSZENIE

  Ambasada RP w Brasilii

  OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLVO XC 90

   

  Przedmiot przetargu - samochód marki VOLVO XC 90 3.2 238CV AWD 5P, benzyna, przebieg 122 789 km, rok produkcji 2009 (pierwsza rejestracja 2010), skrzynia biegów automatyczna, kolor niebieski.

  Cena wywoławcza:  35 000 reali brazylijskich

  Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 12:00 w Ambasadzie RP w Brasilii, Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 33 - Asa Sul, DF, 70423-900.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości w kwocie  3 500 reali brazylijskich w gotówce do kasy Ambasady RP w Brasilii do dnia 5 października  2017 r. do godziny 10:00. Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, a pozostałe zwrócone w terminie 7 dni od daty otwarcia kopert. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  Samochód można obejrzeć pod ww. adresem w dniach  20 września – 4 października 2017 w godz. 9.00-15.00 po uprzednim umówieniu się – tel. +55 61 3212-8000 lub emailem: brbraamb@msz.gov.pl

  Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Ambasady RP w Brasilii Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 33 - Asa Sul, DF, 70423-900. Na kopercie powinien znajdować się napis „oferta w przetargu na sprzedaż pojazdu Volvo XC 90”. Ofertę należy składać w dni robocze w godz. 9.00 – 16.00 najpóźniej do dnia 5 października 2017 r. do godziny 10:00.

  Oferta musi zawierać:

  - Imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę firmy i jej siedziby, nr telefonu kontaktowego, numer CPF i e-mail

  - Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty

  - Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji  z oględzin

   

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  W przypadku gdy najwyższa oferowana cena zostanie zaproponowana przez więcej niż jednego oferenta, odbędzie się aukcja pomiędzy nimi.

  Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeśli:

  - zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu

  - nie zostało wpłacone wadium

  - nie zawiera kompletnych danych i dokumentów

   

  O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

  Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Sposobem płatności będzie wpłata  należności na  rachunek bankowy. Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: