close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • 5 września 2016

  W związku z przystąpieniem Brazylii do Konwencji Haskiej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną od 2005 roku, nie ma już obowiązku LEGALIZOWANIA dokumentów.

  Od 14 sierpnia 2016 roku obowiązują następujące zasady:

  1. Dokumenty wystawione w Polsce, przeznaczone do obiegu prawnego w Brazylii powinny zostać opatrzone APOSTILLE (klauzulą), którą można uzyskać w siedzibie MSZ w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie MSZ - APOSTILLE

  2. Dokumenty wystawione w Brazylii i przeznaczone do obiegu prawnego w Polsce powinny zostać opatrzone APOSTILLE uzyskaną w jednym z urzędów notarialnych w stolicy stanu lub organach nadzorczych stanowych oddziałów Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. corregedoria de justiça). Więcej informacji na ten temat bezpośrednio na stronie brazylijskiego MRE lub Conselho Nacional de Justiça.

  Podkreślamy, że konsulaty nie są organami upoważnionymi do wystawiania apostille ani na dokumentach polskich, ani na dokumentach brazylijskich.

  Opatrzone klauzulą apostille dokumenty powinny zostać odpowiednio przetłumaczone u tłumacza przysięgłego w Polsce (dokumenty brazylijskie) lub u tłumacza przysięgłego w Brazylii (dokumenty polskie).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: