close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brasilii
  Av. das Nações Qd. 809, Lote 33
  CEP: 70423-900, Brasília - DF
  Tel. +55 61 3212-8000
  Faks +55 61 3242-8543
  e-mail: brasilia.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Godziny funkcjonowania:
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30


   

  Referat Konsularny przy Ambasadzie RP w Brasílii

  Av. das Nações Qd. 809, Lote 33
  CEP: 70423-900, Brasília - DF
  Tel. +55 61 3212-8000 / 8026 / 8027

  Tel. opieki konsularnej (Funkcjonuje po godzinach pracy, w weekendy i święta i służy wyłącznie do zgłaszania nagłych i wyjątkowych sytuacji nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowej interwencji konsula np.: wypadki losowe, zaginięcia lub zgony obywateli polskich na terenie okręgu konsularnego:) +55 61 98143-1200
  e-mail: brasilia.consular@msz.gov.pl

   Referat przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od 09:00 do 13:30,

  wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

   

   

  Skargi i wnioski

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych, wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Przedmiotem skarg mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników.

   

  Formularz kontaktowy skarg i wniosków

   

  UWAGA

   

  *Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   

   

  Przepisz kod obrazka