close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI

 • 8 kwietnia 2019

  Chcesz poznać pracę polskich dyplomatów w Brazylii? Interesuje Cię polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe? A może zastanawiasz się nad pracą w dyplomacji?

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brasílii oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej, a także wolontariatu.

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:

  a. Praktyki studenckie:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

  b. Praktyki absolwenckie:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,
  • aplikować kiedy od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,
  • w dniu rozpoczęcia praktyki nie mieć ukończonego 30. roku życia.

  Praktyki trwają od jednego do trzech miesięcy i są bezpłatne. Ambasada nie pokrywa również kosztów podróży i wyżywienia. Oferujemy natomiast darmowe zakwaterowanie na terenie placówki. Praktykant ma szansę zapoznać się z pracą każdego z wydziałów ambasady: administracyjnego, kulturalnego, konsularnego oraz polityczno-ekonomicznego. Zakres zadań dostosowywany jest do predyspozycji kandydata oraz bieżącego zapotrzebowania placówki.

  Podstawowym wymogiem stawianym kandydatom przez naszą Ambasadę jest znajomość języka portugalskiego.

  Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o przesłanie następujących dokumentów aplikacyjnych:

   

  1. Formularz zgłoszeniowy odpowiedni do typu praktyki
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Regulamin
  4. Oświadczenie o niekaralności
  5. Skan dowodu/paszportu

  Uzupełnione i podpisane dokumenty wraz ze skanem dowodu osobistego lub paszportu  (strona ze zdjęciem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres brasilia.embaixada@msz.gov.pl.
  Zgłoszenie należy przesłać nie później niż 45 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

   

  2. Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. W przypadku wolontariatu okres trwania współpracy nie jest prawnie uwarunkowany i zależy od decyzji wolontariusza oraz potrzeb organizacyjno-kadrowych danej komórki organizacyjnej.

   

  Więcej informacji oraz formularze do pobrania można znaleźć na stronie MSZ:

  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praktyki-wolontariat-i-staz

   

  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do pani Katarzyny Mandel: katarzyna.mandel@msz.gov.pl  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: