close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 •  

  “Nie zapomnieliśmy i nigdy nie zapomnimy, że Brazylia była jednym z wielkich i szlachetnych mocarstw, które położyły kres ogromnej niesprawiedliwości XIX w., uznały porządek panujący w Europie Wschodniej, entuzjastycznie przyjęły odrodzenie Polski i zadeklarowały jej niepodległość. Czy dziwne jest zatem, że w Polsce zrodziła się sympatia dla wszystkiego, co brazylijskie?"

   

  (fragment przemówienia hrabiego Ksawerego Orłowskiego, wygłoszonego 27 maja 1920 r. przy okazji składania listów uwierzytelniających na ręce ówczesnego prezydenta Brazylii,)

   

  Dnia 27 maja 1920 r,, ponad 90 lat temu, miało miejsce uroczyste wręczenie listów uwierzytelniających przez pierwszego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, posła Ksawerego Orłowskiego, na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych Brazylii, Epitácia Pessoa da Silva. Z kolei listy uwierzytelniające od pierwszego posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Stanów Zjednoczonych Brazylii, Rinalda de Lima e Silva, przyjął Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, dnia 3 czerwca 1921 roku.

   

  Począwszy od tego momentu, oba kraje utrzymują przyjazne stosunki, pierwotnie wynikające z faktu istnienia w Brazylii licznej Polonii, następnie ugruntowane poprzez bilateralne traktaty polityczne, aż wreszcie zintensyfikowane poprzez wymianę kulturalną i współpracę gospodarczą.